Tietosuoja

Tietosuoja hotellissamme

Bonfinn Oy kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua Skyline Airport Hotellin asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen alta.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen Skyline Airport Hotel, Elannontie 9, 01510 Vantaa. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Bonfinn Oy/Skyline Airport Hotel, Elannontie 9, 01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen hotel@airporthotelskyline.fi.
Kiellon voi myös ilmoittaa hotelliin kirjauduttaessa majoituskorttia täytettäessä.

Tietosuojaseloste Bonfinn Oy